Du ser alltid din näsa

Hur kommer det sig att du kan se din näsa men inte ser den? Näsan är alltid synlig men du ser den inte på grund av att din hjärna filterar ut den ur ditt synfält. Det här kallas för Unconscious Selective Attention och sker hela tiden. Tittar du på din näsa nu?